רוצה שנתקשר? הקלק כאן

צוואות הדדיות בראי דיני הירושה - שלומי נרקיס, עו"ד ונוטריון

 

 

סעיף 8א לחוק הירושה, אשר הוסף לחוק הירושה במסגרת תיקון מס' 12 משנת 2005, מסדיר את נושא עריכת צוואות הדדיות על-ידי בני זוג, וביטולן של צוואות הדדיות, תוך איזון בין עיקרון ההסתמכות ההדדית שבין המצווים העומד בבסיס הצוואה ההדדית, שלפיו אין לבטל באופן חד-צדדי את הצוואה לבין העיקרון הבסיסי המוגן בחוק הירושה, הוא החופש לצוות, בשלו ניתן, עד רגע המוות, לשנות את הצוואה.

 

מדובר בחיבור, יחידי במינו, מקיף ויסודי העוסק ב"צוואה הדדית" והמבוסס על ניסיונו הרב של המחבר בתחום דיני הירושה והעזבון.

 

החיבור סוקר את הוראות סעיף 8א לחוק הירושה לאחר תיקונו וכן את הדין הקיים באשר לצוואה הדדית לפני התיקון האמור.

 

במסגרת החיבור - המוגש בכריכה קשה - המחבר עוסק בשאלות המעסיקות את בתי-המשפט כגון: 

 

** האם בני זוג העורכים צוואה הדדית, משפיעים זה על זה, ונוטלים חלק פעיל בעיצוב צוואותיהם, נכנסים למסגרתו של סעיף 35 לחוק הירושה (צוואה לטובת עדים)?

 

** האם יש להורות על סילוק על הסף של תובענה למתן צו קיום צוואה, לאחר שהמצווה לא הסתלק - בחייו וטרם עריכת הצוואה ממה שקיבלה במסגרת הצוואה ההדדית?

** האם הוראת סעיף 8א לחוק הירושה העוסקת בצוואות הדדיות, חלה על צוואת שנערכו טרם כניסת התיקון לתוקף?

 

** מהי טענת ההסתמכות?

 

** כלום יש נפקות לסעיף 49 לחוק הירושה כשעסקינן בצוואות הדדיות שלא נקבע בהן הסדר של יורש חליף? 

  ** מהם המקרים בהם ניתן יהיה להגיע למסקנה כי הצוואות אינן בבחינת צוואה הדדית?

** האם יש ליורשים אינטרס הסתמכות ראוי להגנה בעוד המוריש בחיים?

 

** מה הדין באשר לצוואות הדדיות בטרם תיקון מס' 12 לחוק הירושה?

** עיקרון תום-הלב המוגבר הקיים במקרים של צוואות הדדיות

 

** האם אדם רשאי לבטל צוואה הדדית עליה חתם ובאילו תנאים?

** מה דינה של הוראה מפורשת הדדית המעניקה לכל אחד מהצווים את האפשרות לשנות את הצוואה?

 

** האם העובדה שהמצווים ערכו צוואה הדדית מונעת מבן הזוג הנותר בחיים לעשות ברכוש כרצונו ובכלל זה להעבירו במתנה?