רוצה שנתקשר? הקלק כאן

מורה דרך לניהול עזבון והתמודדות צדדים מעורבים מול מנהל העזבון - עו"ד נרקיס שלומי

 

 

מנהל העזבון הינו בעל תפקיד שמתפקידו, בין היתר, ריכוז נכסי העזבון, ניהולם וחלוקתם. ככזה חב מנהל העזבון חובה משולשת: לבית-המשפט, ליורשים ולצדדי ג', ובכללם נושי העזבון.

 

על כל פעולותיו אלה חולש חוק הירושה, התשכ"ה-1965 ותקנות הירושה.

 

תפקידו של מנהל העזבון הינו מורכב באשר מסגרת זכויותיו וסמכויותיו הינה רחבה ומפורטת כמו גם חובותיו כגון הגשת דו"חות וכיוצא באלה.

 

מכאן נולדה החשיבות הרבה של "מורה הדרך" הסוקר את תפקידו של מנהל העזבון {קבוע וזמני} לרבות דרכי ההתמודדות של צד מעורב מול מנהל העזבון. "מורה הדרך" שם גם דגש על זכויותיו, חובותיו וסמכויותיו של מנהל העזבון תוך מתן הדגשים רלבנטיים ופרקטיים בנושאים חשובים אלה.

 

"מורה הדרך" הוקם מתוך צורך חיוני לתת מענה לשאלות בתחום דיני הירושה והעזבון כגון:

 

* מיהו "מעוניין בדבר"?

 

* אימתי יתמנה מנהל עזבון?

 

* האם החלטה בדבר מינוי מנהל עזבון הינה "פסק-דין" הוא או "החלטה אחרת"?

 

* מהם ההבדלים בין מנהל עזבון קבוע לבין מנהל עזבון זמני?

 

* כיצד יש להגיש פרטת עזבון ואימתי?

 

* האם ניתן לסטות מהוראת מוריש באשר למינויו של מנהל עזבון?

 

* אימתי יש להגיש דו"חות מטעמו של מנהל העזבון?

 

* במה מסלקים חובות העזבון?

 

* מהם נכסים שאינם ניתנים לחלוקה?

 

* כיצד על מנהל העזבון לנהוג בכספי העזבון?

 

* סדר עדיפות בין חובות העזבון.

 

* אימתי תוגש בקשה למתן צו ניהול העזבון בפשיטת רגל?

 

* מגורים וכלכלה - מה דינו של מי שערב מות המוריש היה גר עימו בדירתו?

 

* האם ניתן לבקש שכר מנהל עזבון מעבר לקבוע בתקנות?

 

* כיצד יש להגיש בקשה לשכר-טרחה?

 

"מורה הדרך" כולל דוגמאות כתבי בי-דין כגון: בקשה למינוי מנהל עזבון זמני אשר הוגשה לרשם לענייני ירושה; בקשה למינוי מנהל עזבון זמני אשר הוגשה לבית-המשפט לענייני משפחה (ללא הסכמה); הסכם שכירות בלתי-מוגנת בין מנהל עזבון זמני לבין שוכר ועוד. "מורה הדרך" מוגש בכריכה קשה.