רוצה שנתקשר? הקלק כאן

הנוטריונים (דין, הלכה ומעשה) - שלומי נרקיס, עו"ד ונוטריון

מעורבותו של הנוטריון בהתקשרויות משפטיות בעלות גוונים שונים חוסה תחת מיגוון דינים והלכות. חוק הנוטריונים ביצר את מעמדו עד כדי כך שרק במקרים יוצאי דופן ניתן לערער על חתימה שאושרה על ידו. בצד שריון מעמדו זה מטיל עליו החוק סדרת חובות נאמנות, נורמות התנהגות שהפרתן עלולה לפגום, לעיתים, לא רק בהמשך תפקודו כנוטריון אלא גם לפגום במהותה של הפעולה המשפטית מסגרתה מעורב הנוטריון. אין בנמצא תחום משפטי אחד שבו לא מצינו את מעורבותו של הנוטריון.

 

חשיבות החיבור המשפטי המוגש בזה הינה בכך שבצד ניתוח החוק על-פי סעיפיו ודברי הסבר שהורתם בפסיקה ובדברי מלומדים, מובאים נושאים משפטיים שונים הדנים במעמדו של הנוטריון ומסמכים שהופקו תחת סמכותו מכוח חוק הנוטריונים {כדוגמת ייפוי-כוח וכיוצא באלה}.

 

מטרתו של הספר היא לשמש מורה דרך לנוטריון וגם לכל עורך-דין או משפטן העוסק בכל תחומי המשפט בהיתקלותם עם מסמך המאושר על-ידי הנוטריון.

 

מבין הנושאים שבספר (חלקי):

 

החוק העותומאני בדבר הנוטריון (1913); תוקפו של מינוי כנוטריון מחמת אי תשלום האגרה וזאת לאור טענות לגבי תוקפה של צוואה שנערכה בפניו -אין לפסול צוואה בשל כך בלבד; סמכויות הנוטריון; עריכת צוואה; ציון מומים מסויימים של הניצב בפני הנוטריון; דרכים ותנאים לביצוע פעולה נוטריונית; איסור השימוש בסמכות לטובת קרובים; אימות חתימה; אישור העתק; העתק נאמן למקור מבלי שהמסמך המקורי הוצג בפני הנוטריון; מקום חתימת האישור; שמירת העתקים מהאישורים הנוטריוניים; סימון נספחי האישורים הנוטריוניים; מספור לקוי של האישורים הנוטריוניים; תשלום עבור האישורים; אישור נכונות של רשימת מצאי; אישור שאדם זכאי לחתום בשם זולתו; אישור תרגום; אישור שאדם נמצא בחיים; התוצאות של פעולה נוטריונית; כוחו של אישור והאם ניתן לסתור את תוכנו; בירור זהות ואישור נוטריוני בשפה זרה; בירור הכשרות המשפטית וחופשיות הרצון; מהו ייפוי כוח נוטריוני ומהו מעמדו; סעיף 20 לחוק הנוטריונים (ייפוי-כוח); סעיפים 92-91 לחוק לשכת עורכי הדין תשכ"א-1961; אימות חתימה על ייפוי כוח כאשר החותם מאושפז בבית חולים מותנה בהצגת תעודה רפואית; טענה לפיה השימוש בייפוי הכוח הופעל תוך חריגה מההרשאה שניתנה; הרמת נטל ההוכחה לגבי תקפותו של ייפוי-הכוח וביטולו של ייפוי-הכוח; חתימת חסוי על ייפוי-כוח נוטריוני; הסכם שנחתם באמצעות ייפוי כוח הנעדר אישור נוטריון או אישור חתימה בפני עורך דין - בטל, וזאת למרות שהחתום עליו אכן חתם עליו - הוא חסר כל תוקף חוקי; האם לצורך ביצוע פעולה מסויימת כגון העברת בעלות ברכב יש צורך בייפוי-כוח נוטריוני?; מה הדין והנטל שרובץ על הטוען בדבר טענה לביטול ייפוי כוח נוטריוני ובלתי חוזר בשל הונאה, רמייה או עושק; אי זימונו של הנוטריון לעדות פועל לחובת הטוען נגד תוקפו של ייפוי-הכוח; מהי צוואה נוטריונית; אתיקה מקצועית {סעיפים 21 עד 29 לחוק הנוטריונים}; שמירת כבוד המקצוע; חובת נאמנות; הסדרת פרסומת; איסור שידול לשם השגת עבודה; שימוש בתארים; הגבלות על שותפות; איסור עיסוק כשכיר; סוד מקצועי; איסור השימוש בידיעה שנמסרה לנוטריון; ניהול ושמירת מסמכים; ניהול ספרים; תקנות בקשר לטיפול ועיון במסמכים; שיפוט משמעתי; עבירות משמעת; תחולת דיני ההתיישנות על עבירה משמעתית על-פי חוק הנוטריונים ותקנותיו; השעיית נוטריון; סעיף 2 לחוק יחסי ממון בין בני זוג, תשל"ג-1973 ועוד.